HDK 2018

In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. In heel Friesland vinden culturele activiteiten plaats, alles in het teken van “Mienskip”, het thema van 2018 in Leeuwarden. Mienskip staat voor gemeenschap, verbinding, sámen. Op Ameland hebben vijf stichtingen; STAM, De Hort Op, Madnes, Kunstmaand en het Amelands ProduKt, de handen ineen geslagen om sámen een mooi programma te maken. De naam hiervan luid; HDK2018

Het doel is om de eilanders en de gasten een gevarieerd programma te bieden door het jaar heen. Het thema op Ameland in 2018 is “Eiland van Hidde Dirks Kat”, vanwege het 200 jaar bestaan van zijn dagboek.

Kijk voor meer informatie op: www.eilandvan.nl